ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БУДІВНИЦТВІ,
ПОВ'ЯЗАНОЇ ЗІ СТВОРЕННЯМ ОБ'ЄКТІВ АРХІТЕКТУРИ, ЯКІ ДІЮТЬ У 2016 РОЦІ
Яндекс.Метрика
Сьогодні отримати
будівельну ліцензію
хотіли:
А отримати сертифікат
інженера
:
[Сторінка 1][Сторінка 2]
Мапа сайту
На русском
З Вами з 2006 року...
Додати закладинку!
Перейти на главную
Перейти на главную
Tab MINBUD.info підтримує європейський шлях розвитку України.
Вимоги до будівництва об’єктів інженерної інфраструктури

15. Організаційними вимогами є:
1) наявність:
адміністративних та виробничих приміщень, виробничої бази (у разі потреби), що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;
техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбачених у переліку робіт;
засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
2) забезпечення:
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами за видами обладнання, яке монтується;
єдності вимірювань.

16. Кадровими вимогами є наявність у:
головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.
Для виконання робіт з монтажу внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання, а також інженерних споруд професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для монтажу:
водопостачання та водовідведення - водопостачання, каналізація, водопостачання та водовідведення;
опалення, вентиляції і кондиціювання повітря, газопостачання - теплогазопостачання і вентиляція, вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання;
електропостачання і електроосвітлення - будівництво, монтаж i експлуатація ліній електропередачі, електропостачання, монтаж i експлуатація електроустаткування підприємств i цивільних споруд, обслуговування електротехнічного обладнання i автоматичного устаткування будівель i споруд, електричні системи і мережі;
засобів автоматизації і контрольно-вимірювальних приладів, зв’язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж - автоматизація процесів керування, автоматизоване управління технологічними процесами, електромеханічні системи автоматизації та електропривід, інформаційні мережі зв’язку, технології та засоби телекомунікацій, телекомунікаційні системи та мережі, радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;
технологічних трубопроводів - холодильні машини і установки, монтаж i обслуговування холодильно-компресорних машин та установок, холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;
магістральних нафтогазопроводів - газонафтопроводи та газонафтосховища, монтаж, обслуговування устаткування i систем газопостачання, видобування нафти і газу, експлуатація газонафтопроводів і газонафтосховищ, трубопровідний транспорт, нафтогазосховища.
Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів інженерної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р.
61.

17. Технологічними вимогами є наявність комплектів будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема техніки землерийної, трубоукладальної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, транспортування великорозмірних елементів та бетонної суміші, зварювального обладнання, пересувних електростанцій, компресорів, траверсів, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт.
Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:
здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:
-електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;
-зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних з’єднань трубопроводів;
здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;
документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;
документальне підтвердження належного технічного стану та допуск до експлуатації кранів, люльок, строп, бурових установок;
проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.
Вимоги до будівництва об’єктів
транспортної інфраструктури

18. Організаційними вимогами є:
1) наявність:
адміністративних приміщень площею згідно з вимогами будівельних норм, виробничої бази, що необхідні для виконання робіт відповідно до переліку робіт;
техніки, устаткування, обладнання, приладів та інструментів згідно з технологічними вимогами виконання робіт, передбаченими у переліку робіт;
засобів вимірювальної техніки, методик, інструкцій, необхідних для проведення перевірки встановлених параметрів та якості продукції і технологічних операцій;
2) забезпечення:
своєчасного оформлення та ведення виробничої та виконавчої документації, передбаченої нормативними документами за видами обладнання, яке монтується;
єдності вимірювань.

19. Кадровими вимогами є наявність у:
головного інженера або відповідного зазначеній посаді фахівця вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, бакалавр). Стаж роботи за посадою нижчого рівня повинен становити: для магістра - не менше двох років, спеціаліста або бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
начальника будівельної дільниці вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня повинен становити: для магістра або спеціаліста - не менше двох років, бакалавра, молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра - не менше трьох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
виконавця робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Стаж роботи майстром на будівництві повинен становити не менше двох років. Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
майстра будівельних та монтажних робіт вищої освіти відповідної спеціалізації (магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст, бакалавр, молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання;
техніка-будівельника вищої освіти відповідної спеціалізації (молодший спеціаліст, бакалавр або молодший бакалавр). Спеціалізація за освітою повинна відповідати напряму діяльності суб’єкта господарювання.
Для виконання робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіонали та фахівці за посадами головного інженера, начальника будівельної дільниці, виконавця робіт, майстра, техніка-будівельника повинні мати спеціалізацію за відповідною освітою, зокрема, для будівництва:
залізничних та трамвайних колій - залізничні споруди та колійне господарство, будівництво, обслуговування i ремонт залізничних колій, обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства, електричний транспорт;
доріг автомобільних - автомобільні дороги і аеродроми, будівництво, експлуатація i ремонт автомобільних доріг i аеродромів, будівництво i експлуатація міських шляхів сполучення;
мостів, мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків,
переходів - мости і транспортні тунелі, будівництво мостів та інших штучних споруд;
аеродромів та вертодромів - автомобільні дороги і аеродроми;
тунелів та метрополітенів - мости і транспортні тунелі, будівництво тунелів та метрополітенів;
вертикального транспорту - промислове і цивільне будівництво, підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання, електричний транспорт, електричні системи і мережі.
Виконання зазначених видів робіт з будівництва об’єктів транспортної інфраструктури професіоналами та фахівцями з іншою спеціалізацією допускається у разі, коли освітньо-професійні програми їх підготовки були або є ідентичними освітньо-професійним програмам профільних закладів освіти, що готують професіоналів та фахівців за спеціалізаціями, зазначеними у абзацах восьмому - тринадцятому цього пункту.
Кваліфікація зварників повинна відповідати вимогам Правил атестації зварників, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 19 квітня 1996 р.
61.

20. Технологічними вимогами є наявність будівельних машин, технологічних комплектів засобів малої механізації, устаткування, інвентарю, пристроїв та інструменту, зокрема, для виконання таких видів робіт:
будівництва залізничних та трамвайних колій - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі залізничної), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання залізничних та трамвайних колій, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва доріг автомобільних - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для укладання асфальтобетонної суміші, установок для регенерації асфальтобетонної суміші, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва мостів для перепуску через перешкоди водних потоків - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної (у тому числі плавучих кранів), для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, плавзасобів, кесонів, водолазного обладнання, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт;
будівництва мостових переходів, шляхопроводів, естакад, віадуків, переходів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, бурових установок, зварювального обладнання, траверсів, компресорів, пересувних електростанцій, опалубних систем, риштувань, засобів підмощування, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт;
будівництва аеродромів та вертодромів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів, їх ущільнення та планування, для транспортування та укладання бетонної суміші, бурових установок, зварювального обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва тунелів та метрополітенів - техніки землерийної, навантажувальної, вантажопідйомної, для транспортування та переміщення ґрунтів (у тому числі електротранспортної), їх ущільнення та планування, для транспортування та укладання бетонної суміші, щитів прохідницьких, вібраторів будівельних, зварювального обладнання, насосного обладнання, компресорів, пересувних електростанцій, інших механізмів згідно з технологією виконання робіт;
будівництва вертикального транспорту (ліфтів, ескалаторів, підйомників, канатних доріг тощо) - техніки вантажопідйомної, компресорів, зварювального обладнання, люльок, комплектів для виконання електротехнічних робіт, інших механізмів та устаткування згідно з технологією виконання робіт.
Ліцензіат зобов’язаний забезпечити:
здійснення контролю якості виконаних робіт щодо:
-ґрунтових споруд та основ - шляхом проведення лабораторних випробувань з метою визначення міри ущільнення;
-дорожніх покриттів - шляхом проведення лабораторних випробувань щодо відповідності марки бетону;
-зварних з’єднань - із застосуванням неруйнівних методів до зварних конструкцій;
-монолітних бетонних, залізобетонних та армоцементних конструкцій - шляхом проведення лабораторних випробувань зразків товарного бетону або розчину;
-електричних, електромеханічних робіт - шляхом проведення електричних, електромеханічних лабораторних випробувань;
здійснення контролю якості будівельних матеріалів шляхом проведення лабораторних випробувань;
документальне підтвердження відповідності та якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у випадках, передбачених нормативно-правовими актами та будівельними нормами;
документальне підтвердження належного технічного стану та/або проходження обстеження (перевірки) техніки, обладнання, устаткування, приладів та інструментів;
проведення своєчасної повірки засобів вимірювальної техніки.
+38 (097) 757-09-15; (097) 911-91-13, minbud.info@gmail.com