Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.
ВИПУСК 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи.


Цей випуск є результатом перегляду кваліфікаційних характеристик професій працівників, передбачених випуском “Квалификационные характеристики должностей руководителей, специалистов и служащих строительных организаций”, затвердженим постановою Держбуду СРСР від 3 липня 1987 р. N 131, та розділу “Строительство метрополитенов, тунелей и подземных сооружений специального назначения” випуску 04 ЕТКС з урахуванням змін і доповнень до змісту характеристик, які виникли у результаті впровадження досягнень науки, техніки, удосконалення технології, організації виробництва та праці. У розділі враховано нові вимоги до розроблення кваліфікаційних характеристик і одночасно збережено наступність, традиції застосування та особливості їх побудови.

В основу побудови розділу “Керівники, професіонали, фахівці” покладено професійну ознаку, оскільки вимоги до кваліфікації керівників, професіоналів, фахівців обумовлюють професійну назву робіт. До цього розділу не включено кваліфікаційних характеристик заступників керівників виробничих підрозділів і начальників відділів (бюро), оскільки їх посадові обов’язки, вимоги до знань та кваліфікації визначаються на підставі характеристик професій відповідних керівників.

У розділі наведено перелік основних професій, які найчастіше зустрічаються виходячи з установленого в галузі розподілу і кооперації праці. У разі потреби обов’язки, включені до характеристики тієї чи іншої посади, можуть бути розподілені між кількома виконавцями без збільшення чисельності працівників з урахуванням нормативів, що діють в організації. Якщо коло обов’язків порівняно з встановленою працівникові характеристикою доцільно розширити, йому може бути доручено виконання обов’язків, передбачених характеристиками інших посад, споріднених за змістом робіт, тобто таких, які відносяться до однієї функції управління та однакового рівня складності, виконання яких не зумовлює іншої кваліфікації або зміни найменування посади.

КЕРІВНИКИ, ПРОФЕСІОНАЛИ, ФАХІВЦІ
Керiвники
Виконавець робіт
Голова кооперативу будівельного. директор (керiвник) малого будiвельного пiдприємства
Головний архiтектор (архітектура та будівництво)
Головний архiтектор проекту. Головний інженер проекту
Головний будiвельник
Головний геодезист
Головний гiдрогеолог
Головний iнженер
Головний маркшейдер
Директор з капiтального будiвництва
Керуючий трестом. начальник (керiвник) органiзацiї (будiвельної, монтажної, ремонтно-будiвельної)
Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда
Майстер будiвельних та монтажних робiт
Начальник вiддiлу експлуатацiї та ремонту машин i механiзмiв
Начальник вiддiлу збуту (маркетингу)
Начальник вiддiлу з пiдготовки виробництва
Начальник вiддiлу капiтального будiвництва (технiчного переозброєння)
Начальник вiддiлу контролю якостi будiвельно-монтажних робiт
Начальник вiддiлу пiдсобних виробництв
Начальник вiддiлу транспорту
Начальник вiддiлу устаткування
Начальник дiльницi
Начальник кошторисно-договiрного вiддiлу
Начальник лабораторiї з контролю виробництва
Начальник лабораторiї технiко-економiчних дослiджень
Начальник проектно-кошторисного бюро (групи)
Начальник проходки шахти
Начальник управлiння капiтального будiвництва
Начальник управлiння (вiддiлу) комплектацiї

Професiонали
Архiтектор
Геодезист
Економiст з договiрних та претензiйних робiт (будівництво)
Iнженер
Iнженер-енергетик
Iнженер з нагляду за будiвництвом
Iнженер з органiзацiї та нормування працi (будівництво)
Iнженер з проектно-кошторисної роботи
Iнженер-проектувальник
Iнженер з якостi

Фахiвцi
Механiк дiльницi
Технiк

БУДІВЕЛЬНІ, МОНТАЖНІ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
Робітники
Арматурник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Асфальтобетонник
Асфальтобетонник-варильник
Бетоняр
Бруківник
Вапногасильник
Вогнетривник
Водій всюдихода
Газозварник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Газорізальник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Дорожній робітник
Електрозварник ручного зварювання (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Електромонтажник акумуляторних батарей
Електромонтажник вторинних ланцюгів
Електромонтажник електричних машин
Електромонтажник з кабельних мереж
Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж
Електромонтажник з розподільних пристроїв
Електромонтажник силових мереж та електроустаткування
Електромонтажник-налагоджувальник
Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних ліній високої напруги й контактної мережі
Електрослюсар будівельний
Землекоп
Ізолювальник з термоізоляції
Ізолювальник на гідроізоляції
Ізолювальник-плівочник
Каменотес (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Кесонник-апаратник
Кесонник-електромонтажник
Кесонник-прохідник
Кесонник-слюсар
Кислототривник-вініпластник
Кислототривник-гумувальник
Копрівник
Лицювальник-мармурник
Лицювальник-мозаїст
Лицювальник-плиточник
Лицювальник-полірувальник
Лицювальник синтетичними матеріалами
Ліпник архітектурних деталей
Маляр (будівельні та ремонтно-будівельні роботи)
Машиніст автобетонолома
Машиніст автобетононасоса
Машиніст автовишки та автогідропідіймача
Машиніст автогрейдера
Машиніст автогудронатора
Машиніст автокомпресора
Машиніст автоямобура
Машиніст агрегату безповітряного розпилення високого тиску
Машиніст барової установки
Машиніст бетонозмішувача пересувного
Машиніст бетононасосної установки
Машиніст бетоноукладача
Машиніст бітумоплавильної пересувної установки
Машиніст бульдозера (будівельні роботи)
Машиніст бурильно-кранової самохідної машини
Машиніст вакуумної установки
Машиніст вібровдавлювального занурювача паль самохідного
Машиніст віброзанурювача безкопрового
Машиніст гідромоніторно-ежекторного плавучого несамохідного снаряда
Машиніст гідросівалки самохідної
Машиніст грейдер-елеватора
Машиніст грейдера причіпного
Машиніст дизель-молота безкопрового
Машиніст дренажної машини
Машиніст екскаватора одноковшового. Машиніст екскаватора роторного
Машиніст електричного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних установок
Машиніст електрозварювального пересувного агрегату з двигуном внутрішнього згоряння
Машиніст електролебідки
Машиніст електростанції пересувної
Машиніст залізнично-будівельних машин
Машиніст землерийно-фрезерної самохідної машини
Машиніст землесосного плавучого несамохідного снаряда
Машиніст змішувача асфальтобетону пересувного
Машиніст компресора для подавання повітря водолазам
Машиніст компресора пересувного з двигуном внутрішнього згоряння
Машиніст компресора пересувного з електродвигуном
Машиніст контактно-зварювальної установки пересувної для зварювання магістральних газонафтопродуктопроводів
Машиніст копра
Машиніст котка самохідного з рівними вальцями
Машиніст котка самохідного та напівпричіпного на пневматичних шинах
Машиніст крана автомобільного
Машиніст льодорізної машини
Машиніст малярної станції пересувної
Машиніст маркірувальної машини для розмічання автомобільних доріг
Машиніст машини для влаштування укріплювальних смуг
Машиніст машини для влаштування швів під час виконання дорожніх робіт
Машиніст машини для ізоляції газонафтопродуктопроводів
Машиніст машини для нанесення плівкоутворювальної рідини
Машиніст механізованого натяжного пристрою для виготовлення напружно-армованих конструкцій
Машиніст механізованого устаткування для підіймання рухомої (ковзної) опалубки
Машиніст механічного устаткування землесосних плавучих несамохідних снарядів та ґрунтонасосних установок
Машиніст нарізувача швів самохідного
Машиніст підіймача вантажно-пасажирського будівельного
Машиніст підіймача щоглового, стоякового й шахтового
Машиніст профілювальника
Машиніст розподільника цементу аераційного самохідного
Машиніст розподільника цементу гравітаційного причіпного
Машиніст розчинозмішувача пересувного
Машиніст розчинонасоса
Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)
Машиніст трубовигинальної установки пересувної
Машиніст трубоочисної машини
Машиніст трубоукладача
Машиніст укладача асфальтобетону
Машиніст установки для продавлювання та горизонтального буріння ґрунту
Машиніст установки пересувної автоматизованої безперервної дії для приготування бетонних сумішей
Машиніст ущільнювальної та планувально-ущільнювальної машини
Машиніст фінішера
Машиніст штукатурної станції пересувної
Модельник архітектурних деталей
Монтажник будівельних машин та механізмів
Монтажник гідроагрегатів
Монтажник дробильно-розмельного устаткування та устаткування для сортування й збагачення
Монтажник електричних підйомників (ліфтів)
Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій
Монтажник зв’язку - антенник
Монтажник зв’язку - кабельник
Монтажник зв’язку - лінійник
Монтажник зв’язку - спаювальник
Монтажник зовнішніх трубопроводів
Монтажник компресорів, насосів та вентиляторів
Монтажник металорізального та ковальсько-пресового устаткування
Монтажник механічного устаткування гідротехнічних споруд
Монтажник підіймально-транспортного устаткування безперервної дії
Монтажник підіймально-транспортного устаткування переривчастої дії
Монтажник приладів та апаратури автоматичного контролю, регулювання та керування
Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування
Монтажник систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
Монтажник сільськогосподарського устаткування
Монтажник технологічних трубопроводів
Монтажник технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій
Монтажник турбоагрегатів та синхронних компенсаторів
Монтажник устаткування атомних електричних станцій
Монтажник устаткування блокування та централізації на залізничному транспорті
Монтажник устаткування деревообробних підприємств
Монтажник устаткування зв’язку
Монтажник устаткування зерносховищ та підприємств з промислового перероблення зерна
Монтажник устаткування коксохімічних виробництв
Монтажник устаткування котельних установок
Монтажник устаткування металургійних заводів
Монтажник устаткування підприємств будівельних матеріалів
Монтажник устаткування підприємств поліграфічної промисловості
Монтажник устаткування підприємств текстильної промисловості
Монтажник устаткування підприємств харчової промисловості
Монтажник устаткування підприємств хімічної та нафтової промисловості
Монтажник устаткування підприємств целюлозно-паперової промисловості
Монтажник устаткування сортувальних гірок
Монтажник устаткування холодильних установок
Монтажник шахтного устаткування на поверхні
Монтер колій
Муляр
Налагоджувальник будівельних машин
Налагоджувальник приладів, апаратури та систем автоматичного контролю регулювання та керування (налагоджувальник КВП та автоматики)
Оператор-терміст на пересувних термічних установках
Паркетник
Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)
Піскоструминник
Пічник
Покрівельник рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів
Покрівельник сталевих покрівель
Річковий робітник на експлуатації та обслуговуванні несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів
Річковий робітник на підводно-технічних,
Робітник зеленого будівництва
Робітник карти намиву
Скляр
Слюсар будівельний
Слюсар з виготовлення вузлів і деталей технологічних трубопроводів
Слюсар з виготовлення вузлів та деталей санітарно-технічних систем
Слюсар з виготовлення деталей та вузлів систем вентиляції, кондиціонування повітря, пневмотранспорту й аспірації
Столяр будівельний
Такелажник на монтажі
Тесляр
Укладальник промислових залізобетонних труб
Укладальник промислових цегляних труб
Футерувальник (кислототривник)
Цементатор
Штукатур

БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНІВ, ТУНЕЛІВ ТА ПІДЗЕМНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Робiтники
Електромонтажник з сигналiзацiї, централiзацiї та блокування на залiзничному транспортi й наземних лiнiях метрополiтену
Електрослюсар з проходки
Електрослюсар-монтажник пiдземного гiрничопрохiдницького устаткування
Iзолювальник (будівництво метрополітенів)
Крiпильник
Машинiст навантажувальної машини
Машинiст пiдiймально-пересувних риштувань
Машинiст прохiдницького комплексу
Машинiст холодильної установки для заморожування грунтiв
Монтажник гiрничого устаткування
Прохiдник на поверхневих роботах
Гiрник (будівництво метрополітенів)
Гiрник на маркшейдерських роботах (будівництво метрополітенів)
Гiрник пiдземний (будівництво метрополітенів)
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування (будівництво метрополітенів)
Машинiст бурової установки (будівництво метрополітенів)
Машинiст електровоза (будівництво метрополітенів)
Прохiдник (будівництво метрополітенів)
Стовбуровий (пiдземний) (будівництво метрополітенів)

РЕМОНТ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ
Професіонали
Iнженер з технiчного нагляду (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)

Робiтники
Машинiст дорожньо-транспортних машин
Апаратник зневоднення бiтуму (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Апаратник окислення бiтуму (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Варник асфальтової маси (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Грохотник (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Завантажувач варильних котлiв (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Машинiст змiшувача асфальтобетону пересувного (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Машинiст автогудронатора (ремонт, експлуатація та утримання автомобільних доріг)
Мапа сайту
На русском
З Вами з 2006 року...
Додати закладинку!
Перейти на главную
Перейти на главную
Tab MINBUD.info підтримує європейський шлях розвитку України.
Яндекс.Метрика
Сьогодні отримати
будівельну ліцензію
хотіли:
А отримати сертифікат
інженера
:
+38 (097) 757-09-15; (097) 911-91-13, minbud.info@gmail.com